Generelle bestemmelser

Opdateret 15/10/2019


Materialet/dokumentationen til brug for rådgivningen er anført i den indgåede rådgivningsaftale og skal fremsendes senest 48 timer før mødet, med mindre andet er aftalt. Den pågældende rådgivningsaftale bedes være læst og godkendt, før rådgivningsforløbet kan begynde. Beløbet for rådgivningsforløbet trækkes først, når mødet/forløbet er afsluttet.

Al indsendt information er fortroligt, ligesom dine forhold drøftes i fortrolighed.

Den finansielle rådgiver forbeholder sig ved manglende eller for sent fremsendelse af materiale retten til at aflyse planlagte møde, uden videre varsel.

Der er ingen bindingsperiode på rådgivningsaftalen, således at denne til enhver tid kan opsiges uden varsel og uden beregning, såfremt første møde ikke er afholdt. Er første møde afholdt, pålægges den fulde pakkepris. Dog skal afbud og/eller opsigelse ske senest 24 timer før planlagt afholdelse af mødet. Ved senere afbud og/eller opsigelse, opkræves den fulde pakkepris, som anført ovenfor.

Det er klientens eget ansvar og interesse, at det indleverede materiale og oplysninger er korrekte, således at rådgivningen kan være så relevant, retvisende og fyldestgørende som muligt. Klienten kan ikke gøre krav mod rådgivning givet af Boovot, såfremt denne bygger på materiale/oplysninger, der er fejlagtige, misvisende eller mangelfulde.

Pakkeprisen indeholder forberedelse, møde og efterfølgende opfølgning efter afholdte møde. Der er op mod tre måneder fri sparring, assistance og opfølgning fra afholdte møde, med mindre andet er aftalt. Der er dermed ingen andre skjulte omkostninger. Der er som udgangspunkt afsat en time til mødet, med mindre anden aftale er indgået jf. rådgivningsaftalen.

Ønskes der yderligere gennemgang end anført i rådgivningsaftalen, og som dermed ligger ud over det valgte pakketilbud, sendes en ny aftale til bekræftelse, og et eventuelt nyt møde bookes.

Rådgivningen er uvildig. Der er derfor ingen skjulte provisioner, samarbejdsaftaler, vederlag og/eller virksomheder med snævre forbindelser. Der udbydes ligeledes heller ikke, på Boovot eller andres vegne, finansielle produkter til forbrugere, og der skal til enhver tid tages et tilstrækkeligt antal finansielle produkter på markedet i betragtning i rådgivningen. Klienten indhenter selv tilbud samt aftaler og opretter og/eller opsiger selv de produkter, som klienten har interesse i og ønsker hos deres pågældende banker, forsikringsselskaber og/eller realkreditinstitutter.

Boovot rådgiver ligeledes ikke om enkeltaktier, obligationer eller andre enkelte investeringsprodukter.

Spørgsmål?

Kontakt Boovot og tag en uforpligtende samtale, eller send en mail til nedenstående adresse, og du vil blive kontaktet snarest muligt.

Telefon

+45 71 99 24 53

Email

[email protected]

Virksomhed

Skal du bruge en pakkeløsning til at hjælpe dine medarbejdere videre?
Så ring til os og få et tilbud.

+45 71 99 24 53